Make your own free website on Tripod.com
Bab 1   Persamaan Perakaunan dan Kunci kira-kira 

Modal
satu jumlah wang yang disumbangkan oleh pihak pemilik perniagaan bagi tujuan menjalankan urusniaga supaya memperolehi untung

Aset
harta benda yang dimiliki oleh pihak perniagaan bagi membantunya menjalankan urusniaga.

Liabiliti
liabiliti ialah jumlah tanggungan atau hutang yang perlu dijelaskan atau dibayar balik oleh perniagaan

Persamaan Perakaunan : -
        1.   modal = aset
        2.   modal + liabiliti = aset

Kunci kira-kira
satu penyata yang menunjukkan kedudukan modal, liabiliti dan aset pada satu titik masa tertentu.
 

TOP