Make your own free website on Tripod.com
Bab 10    Buku Tunai 2 ruang 

Buku Tunai
Gabungan akaun tunai dan akaun bank. Ia merupakan buku catatan pertama dan juga buku catatan ke dua. Buku Tunai merekodkan aliran masuk dan keluar tunai

Dukumen-dokumen:-

  1. Resir resmi
  2. Buku cek / keratan cek
  3. Baucer
  4. Slip resit
Bentuk / Format Buku Tunai

Penggunaan Ruang Folio

  1. Memudahkan rujukan
  2. Memastikan catatan bergu dilengkapkan
  3. Menyemak ralat / kesilapan
 
TOP