Make your own free website on Tripod.com
Bab 11    Buku Tunai  3 ruang 

Diskaun Tunai
- satu potongan daripada hutang penghutang.  Ia merugikan syarikat dan
   dicaj kepada akaun untung rugi
- biasa diberi dalam peratusan
- boleh dijumpai dalam invois jualan sebagai syarat pembayaran
- diberi kepada penghutang untuk mengalakkan pembayaran yang lebih capat

Contoh :        7 hari    -       3 %
                   14 hari    -       2 %
                   21 hari    -       1 %
                   30 hari    -  60 hari  <-  tempoh kredit diberi kepada penghutang


 

TOP