Make your own free website on Tripod.com
Bab 12   Jurnal Jualan 
- buku catatan pertama
- juga dikenali sebagai buku jualan harian
- merekod jualan kredit sahaja
- memperolehi maklumat daripada dokumen-dokumen
   i) invois jualan (salinan pendua )
  ii) nota debit    ( salinan pendua )
       - untuk tambah nilai jualan
       - angkutan masuk ditanggung oleh penghutang

Format:

Kegunaan:

  1. Meringkaskan catatan dalam akaun jualan
  2. Memudahkan kerja penyemakan  ( ruang folio )
  3. Memberi maklumat lebih cepat dan mudah
  4. Memberi maklumat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya jurujual
  5. Membolehkan pembahagian kerja dan kawalan
Diskaun niaga :
- satu potongan daripada senarai harga atau katalog diberi kepada
  pelangan untuk menggelakkan jualan
- tidak perlu menyediakan akaun untuknya
- biasanya terdapat pada invois sahaja

TOP