Make your own free website on Tripod.com
Bab 13    Jurnal Belian 
- buku catatan pertama
- merekod belian kredit sahaja
- memperolehi maklumat daripada dokumen-dokumen
    i) invois belian diterima  (salinan asal )
   ii) nota debit di terima     (salinan asal )

Format :

TOP