Make your own free website on Tripod.com
Bab 16    Rekod Catatan Bergu untuk susut nilai 

( I )  Kaedah Lama

 
 

( II )  Kaedah Baru

 
 
 Pelupusan / Tolakan Aset

Kaedah moden:

Kaedah lama :

 
 

TOP