Make your own free website on Tripod.com
Bab 19   Perbelanjaan Modal dan Hasil 

Perbelanjaan Hasil
Pembayaran bagi : -
 a) membeli inventori untuk dijual semula
 b) membeli perkhidmatan untuk menjalankan perniagaan
Biasanya hanya boleh digunakan sekali sahaja

Perbelanjaan Modal
Pembayaran bagi pembelian aset yang digunakan berkali-kali
dalam perniagaan

     Contoh :

 
 

TOP