Make your own free website on Tripod.com
Bab 22   Buku Tunai Runcit
- merupakan sebuah buku catatan pertama
- digunakan untuk merekod bayaran secara kecil-kecilan
- memperolehi maklumat daripada  : -  (i) slip / resit
                                                          (ii) baucer
                                                          (iii) bil-bil
- memperolehi tunai daripada Buku Tunai

Kegunaannya
- meringkaskan catatan dalam Lejar Am
- meringkaskan beban Buku Tunai kerana merekod bayaran kecil-kecilan.