Make your own free website on Tripod.com
Bab 23   Ralat tidak menjejaskan keseimbangan Imbangan Duga 

  1. Ralat ketinggalan
      - urusniaga yang tidak dicatat dimana-mana buku
      Contoh : invois belian RM 1000 sudah hilang
           Kesan         : Belian kurang catat  dan pemiutang kurang catat
           Pembetulan : Dt   Akaun Belian
                               Kt   Akaun Pemiutang
 
   2. Ralat komisen
       - salah dari segi nama akaun yang didebit atau dikredit
       Contoh : penjelasan hutang oleh Ali telah dimasukkan ke dalam akaun Alif
            Kesan         : Baki penghutang Ali bertambah, baki penghutang Alif berkurang
            Pembetulan : Dt Alif
                                Kt Ali

   3. Ralat prinsip / konsep
       - salah dari segi konsep
       Contoh : Belanja membaiki bangunan telah didebit ke akaun bangunan
            Kesan         : Baki bangunan lebih catat, baki belanja membaiki bangunan kurang catat
            Pembetulan : Dt   Akaun Belanja membaiki bangunan
                                Kt   Akaun Bangunan

    4. Ralat berimbang
        - Jumlah amaun yang salah dibahagian debit secara kebetulan sama dengan jumlah amaun
          yang salah dibahagian kredit.
        Contoh : Upah lebih catat RM 100, Jualan lebih catat RM 100
             Pembetulan  : Dt    Akaun Jualan
                                  Kt    Akaun Upah

     5. Ralat pada catatan asal
         - kesilapan berlaku pada dokumen perniagaan atau buku catatan pertama
         Contoh : satu invois jualan terlebih tulis RM 10
              Kesan         : Jualan lebih RM 10,   Penghutang lebih RM 10
              Pembetulan : Dt    Akaun Jualan
                                  Kt    Akaun Penghutang

     6. Ralat terbalik sama sekali
         - Akaun yang patut didebit telah dikredit dan akaun yang patut dikredit telah didebitkan
         Contoh : Wang RM 50 dikeluar dari Bank untuk kegunaan pejabat
              Kesan          :  Tunai kurang RM 50,  Bank >  RM 50
              Pembetulan  :  Dt   Tunai    RM 100
                                    Kt   Bank     RM 100

     ***  Nilai dalam pembetulan adalah dua kali ganda daripada nilai asal  ***
 
 
 

TOP