Make your own free website on Tripod.com
Bab 24   Akaun Tergantung dan Ralat 

1. Salah campur dalam satu akaun
    contoh :  jumlah jualan lebih catat RM 100

                       Kesan :  Imbangan duga bahagian kredit lebih RM 100
               Pembetulan :   Dt  Jualan                    RM 100
                                     Kt  Akaun tergantung   RM 100

2. Catatan Bergu tidak lengkap
    contoh : Belian secara kredit direkod dalam akaun Belian sahaja
 
                       Kesan :  Imbangan Duga bahagian debit lebih catat
               Pembetulan :  Dt  Akaun Tergantung
                                    Kt  Pemiutang

3. Debit satu akaun dengan satu amaun, kt akaun lain dengan amaun yang berlainan
    contoh : Belian mesin sebanyak RM 1000 direkod dalam akaun mesin RM 1000 tetapi
                 akaun Bank RM 100

                       Kesan : Imbangan Duga bahagian debit lebih daripada bahagian kredit
               Pembetulan : Dt  Akaun Tergantung          RM 900
                                   Kt  Akaun Bank                   RM 900

4. Kedua-kedua akaun didebit atau dikreditkan
    contoh : Beli alat tulis RM 50 direkod sebagai debit akaun alat tulis dan akaun tunai

                      Kesan : Imbangan duga bahagian debit melebihi bahagian kredit
              Pembetulan : Dt  Akaun Tergantung   RM 100
                                  Kt  Akaun Tunai            RM 100
 

Definisi Akaun Tergantung

* Tempat akaun tergantung wujud : -
               (  i ) Imbangan Duga
               ( ii ) Kunci Kira-kira

Kesan Ralat ke atas akaun penamat

  1. Kunci kira-kira
  2. Item-item dalam akaun perdagangan
  3. Hubungan dengan untung kasar
  4. Hubungan dengan akaun untung rugi
  5. Hubungan dengan untung bersih
 
 
TOP