Make your own free website on Tripod.com
Bab 26   Nisbah-nisbah Perakaunan 

Nisbah = bandingan, hubungan

1. Margin =    Untung Kasar
                       harga jualan
 
    contoh : Margin 50%   =       50   
                                              100
                                      =        1
                                                2   #

     Maka setiap RM 2 jualan, untung kasar ialah RM 1

2. Tokokan / markup    =           Untung kasar
                                        kos barang-barang dijual

     contoh : margin = 30%, berapakan markup?
 
                   margin =    30       =    Untung Kasar
                                   100              harga jualan

                    oleh kerana 100 - 30 = 70,
                    maka markup =  30   =   3
                                             70        7   #

3. Komisen pengurus =        % komisen            x       keuntungan sebelum
                                    % komisen + 100%                     komisen

    contoh : untung sebelum komisen = RM 8400
                 peratus komisen = 5%

                 maka Komisen pengurus  =        5%         x    RM 8400
                                                            5%+100%
                                                        = RM 400   #

                                 Untung Bersih =  RM 8400 - RM 400
                                                        = RM 8000   #

          ***   Bukti : RM 8000 x 5% = RM 400 iaitu sama dengan komisen pengurus  ***

4.  Kadar perolehan stok / kadar pusinganti stok /      =   kos barang- barang dijual
     Kadar peralaihan stok / kadar pengeluaran stok                   stok purata
     (  tingkat inventori yang biasa dipegang pada        =   bilangan kali setahun
        setiap tahun )

      Stok Purata =    ( Stok awal + Stok akhir )
                                              2

      Contoh : kadar pesinganti stok =    8 kali setahun
                                                   = 1.5 kali sebulan
                    --> stok barang masuk dan keluar dengan cepat
                    --> mungkin jualan laris, ciri-ciri barang tidak boleh simpan lama
 
 

TOP