Make your own free website on Tripod.com
Bab 5   Mengimbangkan Akaun 

Akaun-akaun diimbangkan

1. Akaun perorangan
    a) Pemiutang
        - dagangan ( pembekal barang-barang niaga )
        - bukan dagangan ( pinjaman, belanja-belanja hutang )
    b) Penghutang
        - dagangan ( pelanggan-pelanggan yang membeli secara kredit )
                  *  Peruntukan Hutang Lapuk boleh wujud *
        - bukan dagangan ( hasil belum diterima, pinjaman kepada pekerja )
                  * Tidak Mungkin ada Peruntukan Hutang Lapuk  *

   Imbangkan akaun dengan baki h/b pada 31/12/1996 dan
                                         baki b/b pada  1/ 1 /1997.

2. Akaun-akaun aset
    Imbangkan akaun dengan baki h/b pada 31/12/1996 dan
                                           baki b/b pada  1/  1/ 1997

3. Akaun-akaun liabiliti
    Imbangkan akaun dengan baki h/b pada 31/12/1996 dan
                                           baki b/b pada  1/  1/ 1997

4. Akaun-akaun hasil, belanja, modal, ambilan
    a) Imbangkan akaun dengan baki h/b pada 31/12/1996 &
                                               baki b/b pada  1/  1/ 1997
        jika tidak tutup akaun iaitu akaun penamat tidak disediakan
    b) Imbangkan akaun dengan baki h/b pada 31/12/1996 &
                                               baki b/b pada  31/12/1997
        jika akaun diimbangkan dan ditutupkan akaun untuk menyediakan
        akaun penamat
 

TOP