Make your own free website on Tripod.com
Bab 6   Imbangan Duga 

Definasi
Satu penyata disediakan pada bila-bila masa, biasanya pada akhit bulan atau akhir tempoh perakaunan bagi menunjukkan keseimbangan jumlah baki-baki di sebelah debit dan jumlah baki-baki disebelah kredit

Tujuan
Untuk menyemak urusniaga-urusniaga perniagaan yang telah direkod mematuhi sistem catatan bergu. Jika sistem catatan bergu tidak dipatuhi, imbangan duga tidak akan seimbang

Format
 

TOP