Make your own free website on Tripod.com
Bab 9  Akaun Perdagangan dan Untung Rugi serta  Kunci kira-kira 
1. Angkutan masuk
    - belanja yang terlibat dalam mengangkut barang-barang niaga dibeli masuk ke dalam perniagaan.
2. Angkutan keluar
    - belanja yang terlibat mengangkut barang-barang dijual kepada pelanggan

Item-item yang mungkin wujud dalam akaun perdagangan

Item-item yang mungkin wujud dalam akaun untung rugi

 
 

TOP