Make your own free website on Tripod.com
Bab 14   Jurnal Pulangan
- Buku Catatan Pertama
- Jurnal Pulangan Jualan memperolehi maklumat daripada
   nota kredit yang dikeluarkan oleh syarikat
- Jurnal Pulangan Belian memperolehi maklumat daripada
   nota kredit yang diterima