Make your own free website on Tripod.com
Perakaunan STPM 

Nota Kertas 1

Bab :

 1. Persamaan Perakaunan dan Kunci Kira-kira
 2. Sistem Catatan untuk Aset dan Liabiliti
 3. Aset Inventori
 4. Sistem Catatan Bergu untuk belanja & hasil.
 5. Mengimbangkan Akaun
 6. Imbangan Duga
 7. Akaun Perdagangan dan Untung Rugi  : Pengenalan
 8. Kunci Kira-kira
 9. Akaun Perdagangan dan Untung Rugi serta Kunci kira-kira
 10. Buku Tunai 2 ruang
 11. Buku Tunai 3 ruang
 12. Jurnal Jualan
 13. Jurnal Belian
 14. Jurnal Pulangan
 15. Susut Nilai Aset Tetap
 16. Rekod Catatan Bergu untuk susut nilai
 17. Hutang Lapuk, Peruntukan Hutang Lapuk, Peruntukan Diskaun Penghutang
 18. Pelarasan lain bagi akaun akhir : Akruan, Prabayar
 19. Perbelanjaan Modal dan Hasil
 20. Penyata Penyesuaian Bank
 21. Jurnal
 22. Buku Tunai Runcit
 23. Ralat tidak menjejaskan keseimbangan Imbangan Duga
 24. Akaun Tergantung dan Ralat
 25. Akaun Kawalan
 26. Nisbah-nisbah Perakaunan
 27. Catatan Tunggal dan Rekod tak lengkap
 28. Organisasi Bukan Perniagaan
 29. Akaun Perkilangan
 30. Perkongsian
 31. Muhibah
 32. Penilaian Semula / Penilaian semula aset
 
 
 
Last update : 22th January 1998
TOP