Make your own free website on Tripod.com
Bab 15     Susut Nilai Aset Tetap 

Definasi:-
- keusangan dan kejatuhan nilai aset tetep tiap-tiap tahun disebabkan oleh penggunaannya
- kod belanja perkhidmatan yang perlu dicajkan ke akaun untung rugi
- nilai sumbangan atau penggunaan aset tetap kepada perniagaan
 

Sebab-sebab wujudnya susut nilai : -

  1. keusangan, kemerisitab fuzukal
  2. ketinggalan zaman
  3. ekonomi, jimat-cermat
  4. hakmilik / hak rekacipta / hak paten
  5. kehausan  - lombong, telaga minyak
Kaedah-kaedah mingira susut nilai : -

(a) Kaedah berasaskan purata
      i) kaedah garis lurus / ansuran tetap
         Formula :   _____kos asas - nilai bakian
                                      tempoh penggunaan
 
                          = susut nilai setahun

         Formula :    kos asal aset    x     peratusan susutnilai
                         = susut nilai setahun

          * susut nilai mengikut kaedah ini adalah sama setiap tahun
 
      ii) Kaedah unit pengeluaran
          - membuat peruntukan susut nilai berasaskan unit keluaran
             yang dihasilkan dalam sesuatu   tempoh
            Formula   :   _ Kos sebenar   -     Nilai  bakian     _    x  Output sebenar
                                       Anggaran jumlahh output
                             = susut nilai setahun

(b) Kaedah Susut nilai terpecut
        i) Baki berkurangan
           Formula     :    Nilai buku aset   x   peratusan susut nilai
                              = susutnilai setahun

            Nilai buku aset =  kos asal aset - peruntukan susut nilai
            ( nilai bersih )                              ( Susut nilai terkumpul )

       ii) Kaedah jumlah angka digit tahun usia guna
           Contoh : tahun usia guna       =      10 tahun
                         1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55
                         Susut nilai tahun pertama     =    kos aset    x     _ 10 _
                                                                                                    55
                         Susut nilai tahun kedua        =    kos aset    x     _ 9   _
                                                                                                    55
                         Susut nilai tahun ketiga        =     kos aset   x     __
                                                                                                   55
                         Susut nilai tahun ketujuh      =      kos aset   x      _ 4 _
                                                                                                    55

           * Nilai bakian = nilai skrap = nilai besi buruk = nilai tolakan  *

Asas menentukan Peruntukan Susut Nilai untuk aset-aset dibeli dan dijual
  i) Asas milikan bulan
     Apablila aset dibeli, kira bulan selepas dibeli
     Apablila aset dijual, kira bulan sebelum dijual
     Contoh   :   aset dibeli pada        1 /  1 / 95       ---     12 bulan
                                                     30/  6 / 95        ---      6 bulan
                                                       1/ 10/ 95        ---      3 bulan
                       aset dijual pada      31/   3/ 95         ---      3 bulan
                                                     31/  8/ 95         ---       8 bulan
                                                     30/ 11/95          ---    11 bulan
                        Tempoh perakaunan  ==>   31/12/95

  ii) Beli aset, kira susut nilai 1 tahun penuh tidak kira bila dibeli
      Jual aset, tahun aset dijual susut nilai tidak perlu dikira
      Contoh : Aset dibeli pada   29 / 3 / 95,  21/11/95,   31/12/95
                       -  susut nilai dikira 1 tahun penuh
                    Aset dibeli pada   27 / 8 / 95,  15/10/95,   31/12/95
                       -  susut nilai tahun '95 tidak perlu dikira
 
 

TOP